Valentin-Alexandru JUCAN: ANTENA3 MINTE CU PRIVIRE LA ÎNTRERUPEREA EMISIEI

“Astăzi, membrii CNA au decis să se întâlnească cu reprezentanţii Antena3 pentru a discuta situaţia nouă în care se află postul. Este un joc penibil prin care instituţia este făcută preş în faţa Antena3, de dragul scandalului de moment şi a servilismului.

Nu este nimic de discutat.
Iată motivele:
– ce trebuie să facă Antena3 în vederea mutării sediului?
A3 trebuie să depună la CNA dosarul prin care se solicită autorizarea noului studio, conform Deciziei CNA nr 277 din 2013, cap. III, art. 13:
(1) Titularul licenţei audiovizuale va înregistra la CNA dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va conţine, în funcţie de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente:
a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1;
b) grila de program pentru o perioadă de o săptămână;
c) autorizaţia tehnică de funcţionare a staţiei de emisie, în copie certificată de radiodifuzor;
d) licenţa de emisie, în copie certificată de radiodifuzor, în cazul difuzării pe cale radioelectrică, sau licenţa de utilizare a frecvenţelor cu includerea serviciului de programe în grupul de utilizatori, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice, în copie certificată de radiodifuzor;
e) lista echipamentelor şi schiţa spaţiilor redacţionale şi de producţie;
f) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate pentru spaţiile destinate realizării serviciului de programe, certificată cu originalul de către radiodifuzor;
g) lista persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi a celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon şi adresa la care pot fi contactate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

În situaţia de faţă, având în vedere termenul scurt pe care îl are la dispoziţie, evident, Antena3 nu are cum să depună la CNA un astfel de dosar.
Ce este de făcut astfel încât să nu se întrerupă emisia?
Simplu: Antena3 se mută în noul sediu, fără ca acesta să fie autorizat de CNA.
Ce riscă Antena3 pentru o astfel de mutare?
Conform Legii audiovizualului nr. 504 din 2002, republicată, art. 58, alin.1, Antena3 riscă să primească O SOMAŢIE. Întotdeauna aceasta a fost decizia CNA pentru situaţii similare.
Iată ce prevede articolul din Legea audiovizualului: (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
După momentul somării publice, de intrare în legalitate, Antena3 are la dispoziţie 30 de zile pentru depunerea documentelor. Deci, cu preţul unei simple somaţii, se “obţine” un nou termen de 30 de zile.
Ce se întâmplă dacă nici după aceste 30 de zile nu se depune documentaţia pentru noul studio?
În acest caz, Antena3 poate fi sancţionată cu amenda minimă de 10.000 lei, conform art. 90, alin. 1, lit. “h”, din Legea audiovizualului.

Orice ar fi, dacă Antena3 notifică CNA în legătură cu situaţia de faţă, respectiv o eventuală imposibilitate tehnică de a emite, NU se va afla în situaţia pierderii licenţei audiovizuale, deoarece acest caz este reglementat de lege, dându-se posibilitatea întreruperii emisiei pentru 90 de zile. Cu alte cuvinte, emisia Antena3 poate fi întreruptă NUMAI dacă ei o doresc, iar licenţa poate fi pierdută NUMAI dacă depăşesc acest termen, ceea ce nu este cazul de faţă.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *